Onderzoeksrapport sociaal economische impact Scouting Nederland

Onderzoeksrapport sociaal economische impact Scouting Nederland

Het vrijwilligerswerk van Scouting Nederland bespaart de samenleving jaarlijks zo’n 160 miljoen euro. Dit concludeert adviesbureau voor duurzaam ondernemen Steward Redqeen op basis van wetenschappelijk onderzoek en interviews met respondenten. De inzet van 25.000 vrijwilligers heeft significant positieve effecten op gezondheid, opleiding en persoonlijkheidsvorming onder de 87.000 jongere leden van Scouting Nederland.