Vals beschuldigd; wat nu?

Vals beschuldigd; wat nu?

Met de extra aandacht voor grensoverschrijdend gedrag is een beschuldiging van seksuele intimidatie een re?el risico. De gevolgen van een melding op valse gronden zijn voor de beschuldigde enorm. De onterecht aangeklaagde lijdt grote psychische schade, zijn/haar goede naam is aangetast. Deze gevolgen zijn moeilijk te herstellen. Toch is het van belang om actie te ondernemen om de beschadigde scout tegemoet te komen.