fotolijn

Meldplicht en registratie

Meldplicht en registratie

Informatie over de registratie personen van wie het lidmaatschap is opgezegd, die uit het lidmaatschap zijn ontzet of mensen die op grond van seksueel misbruik zijn veroordeeld. Dit registratiesysteem is door het landelijk bestuur van Scouting Nederland gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Downloads