fotolijn

Procedure datalekken (dataverwerkers)

Procedure datalekken (dataverwerkers)

In het kader van de Privacywetgeving (GDPR / AVG) geldt de meldplicht datalekken. Met dezemeldplicht is bij wet geregeld dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zodra er sprake is van een datalek. Dit geldt ook voor Scoutinggroepen, -regio’s en andere organisatieonderdelen die in het kader van de wetgeving gezien worden als ‘bewerker’ van gegevens van de organisatie Scouting Nederland.

Downloads