Headerafbeelding

Oprichten plusscoutvereniging

Alle downloads voor het oprichten van een plusscoutvereniging. Neem in een vroeg stadium contact op met team Juridische Zaken.
De modelstatuten zijn vernieuwd in maart 2021 met aanpassingen rondom de WBTR en digitaal stemmen.

Download