Headerafbeelding

Oprichten groepsvereniging

Alle downloads die je nodig hebt bij het oprichten van een groepsvereniging. Neem in een vroeg stadium contact op met team Juridische Zaken.
De modelstatuten zijn vernieuwd in maart 2021 met aanpassingen rondom de WBTR en digitaal stemmen.

Download