Verklaring omtrent het gedrag (VOG) (Handleiding Scouts Online)

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) (Handleiding Scouts Online)

Informatie over de Verklaring Omtrent het gedrag, de rubrieken die binnen Scouting ingevuld moeten worden, de wijze van aanvragen van eHerkenning en een digitale VOG (elevog) en de gratis VOG. Ook de informatie en een handleiding met betrekking tot het invoeren van de VOG's in Scouts Online staat in dit document beschreven.