Taken van de kascommissie

Taken van de kascommissie

Een presentatie over de verantwoordelijkheden en taken van een kascommissie