fotolijn

Notitie landgoed Scouting - december 2011 (uit Agendastukken landelijke raad december 2011)

Notitie landgoed Scouting - december 2011 (uit Agendastukken landelijke raad december 2011)

In december 2011 is het voorstel voor de realisatie van Scoutinglandgoed Zeewolde door de landelijke raad aangenomen. De informatie en uitgangspunten zijn opgenomen in de notitie 'landgoed Scouting'. Vanaf juni 2012 is op regelmatige basis een voortgangsrapportage naar de landelijke raad gestuurd.

Downloads