fotolijn

Stand van zaken juni 2014 (uit Agendastukken landelijke raad juni 2014)

Stand van zaken juni 2014 (uit Agendastukken landelijke raad juni 2014)

In juni 2014 is geen aparte voortgangsrapportage naar de landelijke raad gestuurd, maar werd het onderwerp Scoutinglandgoed Zeewolde uitgebreid besproken binnen de vergadering. De voortgangsrapportage juni 2014 is derhalve opgenomen in de agendastukken landelijke raad juni 2014.

Downloads