fotolijn

Agenda (per agendapunt)

Documenten

Agendapunt 10a - Bestuursverslag en jaarrekening Scouting Nederland 2014

Agendapunt 10a - Bestuursverslag en jaarrekening Scouting Nederland 2014

Agendapunt 10a - Bestuursverslag en jaarrekening Scouting Nederland 2014.

Agendapunt 16 Voorstel t.a.v. ontwikkelen nieuw meerjarenbeleid

Agendapunt 16 Voorstel t.a.v. ontwikkelen nieuw meerjarenbeleid

Agendapunt 16 van de landelijke raad van 13 december 2014.

Agendapunt 15c Advies financiële commissie

Agendapunt 15c Advies financiële commissie

Agendapunt 15c van de landelijke raad van 13 december 2014.

Agendapunt 15b Toelichting op de prognose 2014 en de begroting 2015

Agendapunt 15b Toelichting op de prognose 2014 en de begroting 2015

Agendapunt 15b van de landelijke raad van 13 december 2014.

Agendapunt 15a Begroting 2015 Scouting Nederland

Agendapunt 15a Begroting 2015 Scouting Nederland

Agendapunt 15a van de landelijke raad van 13 december 2014.

Agendapunt 14 Activiteitenplannen 2015

Agendapunt 14 Activiteitenplannen 2015

Agendapunt 14 van de landelijke raad van 13 december 2014.

Agendapunt 13 Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid 2011-2015

Agendapunt 13 Voortgangsrapportage speerpunten meerjarenbeleid 2011-2015

Agendapunt 13 van de landelijke raad van 13 december 2014.

Agendapunt 12 Vervolg programma Groepsontwikkeling na 2015

Agendapunt 12 Vervolg programma Groepsontwikkeling na 2015

Agendapunt 12 voor de landelijke raad van 13 december 2014.

Agendapunt 11 Tweejaarlijkse herziening huishoudelijk reglement

Agendapunt 11 Tweejaarlijkse herziening huishoudelijk reglement

Agendapunt 11 voor de landelijke raad van 13 december 2014.

Agendapunt 10 Vervreemden en verwerven onroerende zaken

Agendapunt 10 Vervreemden en verwerven onroerende zaken

Agendapunt 10 voor de landelijke raad van 13 december 2014.

Agendapunt 9b Stand van zaken commissie landgoed

Agendapunt 9b Stand van zaken commissie landgoed

Agendapunt 9b voor de landelijke raad van 13 december 2014.

Agendapunt 9a Stand van zaken Scoutinglandgoed Zeewolde

Agendapunt 9a Stand van zaken Scoutinglandgoed Zeewolde

Agendapunt 9a voor de landelijke raad van 13 december 2014.

Agendapunt 8 Voorstel opheffing uitzonderingsregel VOG

Agendapunt 8 Voorstel opheffing uitzonderingsregel VOG

Agendapunt 8 voor de landelijke raad van 13 december 2014.

Agendapunt 7 Voorstel aansluiting Scouting Nederland bij tuchtrecht

Agendapunt 7 Voorstel aansluiting Scouting Nederland bij tuchtrecht

Agendapunt 7 voor de landelijke raad van 13 december 2014.

Agendapunt 6 Voorstel waarderingstekens

Agendapunt 6 Voorstel waarderingstekens

Agendapunt 6 voor de landelijke raad van 13 december 2014.

Agendapunt 5 Verslag landelijke raad 14 juni 2014

Agendapunt 5 Verslag landelijke raad 14 juni 2014

Agendapunt 5 voor de landelijke raad van 13 december 2014.

Agendapunt 4c Ingekomen stukken

Agendapunt 4c Ingekomen stukken

Agendapunt 4c voor de landelijke raad van 13 december 2014.

Agendapunt 3 Voordrachten

Agendapunt 3 Voordrachten

Agendapunt 3 voor de landelijke raad van 13 december 2014.

Planning

Planning

Planning voor de landelijke raad van 13 december 2014.

Uitnodiging

Uitnodiging

Uitnodiging voor de landelijke raad van 13 december 2014.

Downloads