fotolijn

Gedragscode

Gedragscode

Tekst van de gedragscode van Scouting Nederland en een toelichting op de divere artikelen. De gedragscode is onderdeel van de preventieve maatregelen die groepen kunnen nemen om misbruik te voorkomen.

Downloads