fotolijn

De laatste dag van de wereldconferentie

De laatste dag van de wereldconferentie

De laatste dag van de Wereldconferentie staat altijd in het teken van de boodschap die de vergadering wil uitspreken richting het wereldcommittee of richting anderen. Die boodschap wordt verpakt in een resolutie. Tijdens de sessie waarin over die resoluties wordt gesproken, kan er nog wat aan gesleuteld worden via een amendement waarna er over wordt gestemd. De ingediende resoluties worden op de dag van te voren al bekend gemaakt, dus delegaties gebruiken de avond om zich voor te bereiden op de sessie. Per resolutie wordt er gekeken wat de mening van de delegatieleden is, of er misschien nog wat aan gesleuteld moet worden voordat er mee ingestemd kan worden of dat het idee zo slecht is dat tegen stemmen de beste optie is.

De delegatie van Scouting Nederland heeft zich ook zo voorbereid en heeft uiteindelijk een lijst met krulletjes en kruisjes. Voor en tegen. En één amendement. In één van de stukken die via een resolutie door het wereldcommittee in stemming worden gebracht, kon een verbetering aangebracht worden. Scouting Nederland is in dergelijke gevallen van harte bereid zich dienstbaar op te stellen. Het amendement wordt met algemene stemmen aanvaard en later wordt ook het stuk zelf met een grote meerderheid aangenomen. WOSM heeft vanaf dat moment een visie over wat de rol van Scouting in de wereld moet zijn in het jaar 2023.

Enkele andere beleidsdocumenten worden nog aangenomen en daarna is het de beurt aan ideeën die door andere landen zijn ingediend. Uiteindelijk worden alle resoluties aangenomen maar niet nadat er flink gesleuteld is. Sommige resoluties worden in de loop van de vergadering bijna helemaal herschreven, maar dat mag, zolang de boodschap maar ongeveer hetzelfde blijft. Een lijst met alle aangenomen resoluties zal binnenkort hier verschijnen. Tijdens deze sessie is het via de Facebook-chat en andere communicatiemiddelen een drukte van belang om op de hoogte te blijven van wat andere delegaties vinden van de ingediende plannen en amendementen. Zo kan Scouting Nederland ook blijven helpen om het beste idee uiteindelijk in stemming te krijgen.

We hebben ook nog wat tijd om de plenaire sessie te onderbreken voor bijeenkomsten waarin elke regio nieuws aan de leden kan geven. De Europese regio heeft flink wat te vertellen: Roverway in Frankrijk komt er aan (2016), de World Rover Moot vindt een jaar later in IJsland plaats en verder zijn er nog kleinere activiteiten die ook aandacht verdienen.

Hierna is er nog een formaliteit die afgehandeld moet worden: de overdracht van de voorzittersrol. De Koreaan Simon Rhee zwaait af en draagt het stokje over aan de Portugees João Gonçalves. Die houdt meteen een vlammend betoog voor een Scoutingorganisatie die het onderste uit de kan haalt om het programma voor jeugdleden te verbeteren want dat is waar het allemaal om gaat. Een ovationeel is zijn verdiende beloning.

wereldconferentie

Het allerlaatste wat we doen is een mooi stukje ceremonieel. Eerder in de week hebben we besloten dat de volgende wereldconferentie (2017) in Azerbeidzjan zal plaatsvinden. De vlag van WOSM wordt daarom officieel overgedragen van Slovenië aan Azerbeidzjan, die zijn geweldig trots en het ziet er schitterend uit om die vlag op zo’n podium te zien zwaaien.

wereldconferentie2

Dit hele programma neemt behoorlijk wat tijd in beslag. Zelfs zo veel dat het schema een uurtje of twee uit loopt. Hierdoor heeft niemand meer tijd om terug te gaan naar het hotel om zich netjes om te kleden voor het slotdiner. Een zaal vol mensen in uniform is het resultaat. Heeft ook wel wat natuurlijk…

wereldconferentie3

Al met al een lange dag waarbij alle leden van de delegatie van Scouting Nederland zich weer een slag in de rondte werken. Ik wil deze plek gebruiken om Maaike, Jan en Marion enorm te bedanken voor hun geweldige bijdrage aan de rol die Scouting Nederland heeft kunnen oppakken in de afgelopen dagen. Het was me een eer en een genoegen om dit met jullie samen waar te mogen maken.

wereldconferentie4

Wouter Zilverberg is lid van het landelijk bestuur van Scouting Nederland en internationaal commissaris voor de WOSM.

Geschreven door : Gast

Delen op: