fotolijn

Samen zorgen voor fijn varen

Samen zorgen voor fijn varen

Drie keer per jaar verstuurt Scouting Nederland een nieuwsbrief naar Eerste en Tweede Kamerleden, wethouders en gedeputeerden jeugd- en jongerenbeleid en (sociaal)maatschappelijke organisaties waarmee Scouting Nederland samenwerkt of relaties onderhoudt. In de Scouting Nederland Nieuwsbrief van oktober werd de column verzorgd door Jan Berent Heukensfeldt Jansen, voorzitter van het Watersportverbond.

Foto: Jasper van Staveren

"Het Watersportverbond behartigt de belangen van watersporters en bevordert de mogelijkheden voor het uitoefenen van de watersport in de ruimste zin van het woord. Dat doet ze voor ruim 400 aangesloten watersportverenigingen. Scouting Nederland is daar al sinds 1976 één van, en daar zijn we enorm trots op. Het Watersportverbond biedt jaarlijks duizenden jongeren een onvergetelijke ervaring op het water, net als Scouting Nederland dat doet voor de leden van zo’n 275 waterscoutinggroepen.

We werken samen op het gebied van jeugdzeilen en (CWO-)opleidingen. Daarnaast opereren we gezamenlijk richting overheden, wet- en regelgevers en handhavers, zoals in het dossier over het slepen van voertuigen. Met meer dan honderd vrijwilligers worden de belangen van alle watersporters én waterscouts behartigd. Zij zorgen onder andere voor de instandhouding van voorzieningen, zoals wachtplaatsen, aanlegsteigers en openingstijden van bruggen en sluizen. Ook houden we ons bezig met het vergroten van de veiligheid op het water. Samen zorgen Scouting Nederland en het Watersportverbond voor fijn en veilig varen: een uitdaging die wij hopen nog lang met Scouting te mogen aangaan."

Jan Berent Heukensfeldt Jansen
Voorzitter Watersportverbond

De Scouting Nederland Nieuwsbrief van oktober kun je hier in zijn geheel teruglezen.

Geschreven door : Gast

Delen op: