fotolijn

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Bij Scouting mag iedereen meedoen aan het Scoutingspel, ook kinderen met een beperking. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) zegt dat iedere burger moet kunnen meedoen in de samenleving. Mensen die dat niet kunnen, moeten worden geholpen. Scouts kunnen hierbij een grote rol spelen.

Alle taken op het gebied van welzijn vallen onder de WMO. Ook ondersteuning en subsidiëring van Scouting kan onderdeel worden van de WMO. Het is daarom belangrijk dat Scoutinggroepen zich in hun stad of dorp op een goede manier laten zien en bijdragen aan het leefbaar maken van hun wijk.

In de WMO zijn negen werkvelden opgesteld waarvan er vijf van belang zijn voor Scouting. Op deze vijf werkvelden kunnen de gemeente en Scouting iets voor elkaar betekenen. 

Delen op: