fotolijn

Infobladen regelgeving

Regelgeving

Scouting Nederland stelt infobladen beschikbaar over wet- en regelgeving waar je als scout of Scoutinggroep mee te maken kunt krijgen. Voor de infobladen over financiële regelgeving en belastingen klik je hier.

Documenten

Aanhanger Populair

1721 downloads

Infoblad over regelgeving rondom het gebruik van aanhangwagens / aanhangers, o.a. over de wijze van laden, kenteken en rijbewijs.

Aansprakelijkheid Populair

1056 downloads

Infoblad over regelgeving rond aansprakelijkheid, risico aansprakelijkheid, het voorkomen van schade en ongelukken en verzekeren.

Afvalinzameling Populair

832 downloads

Infoblad over de regelgeving rondom afvalinzameling, afvoer van afval en de mogelijkheden om de stroom afval in te dammen.

Arbeidsomstandigheden Populair

1332 downloads

Infoblad over het zorgen voor een veilige arbeidsomgeving en veilige omstandigheden voor vrijwilligers van een Scoutinggroep.

Asbest Populair

923 downloads

Infoblad over soorten asbest, het verbouwen van je Scoutinggebouw, het verwijderen en de risico's van asbest.

Bestemmingsplan Populair

834 downloads

Om voor bepaalde activiteiten gebruik te kunnen maken van een terrein, is het noodzakelijk dat de bestemming van een bepaald perceel dit toestaat. Het gebruik van de beschikbare ruimte in Nederland is aan regels gebonden. In bestemmingsplannen is door gemeenten vastgelegd wat de bestemming van de grond is. In dit infoblad lees je er alles over.

Bestuurlijke aansprakelijkheid Populair

1486 downloads

Infoblad over bestuurlijke aansprakelijkheid, hoofdelijke aansprakelijkheid, onbehoorlijk bestuur en de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Een riscio dat onder andere voor het groepsbestuur, stichtingsbestuur en regiobestuur goed is om te onderkennen.

Blusmiddelen controle Populair

2680 downloads

Bouwen Populair

919 downloads

Infoblad over regelgeving rond bouw, type bouwvergunningen en de wijze van aanvragen.

Brandveiligheid kampeerterreinen Populair

1062 downloads

Infoblad over de brandveiligheid van kampeerterreinen, het voorkomen van brand, vergunningen, een calamiteitenplan, blusmiddelen, verzekeringen, bosbranden en training rondom brandveiligheid.

Cameratoezicht Populair

544 downloads

Bij het toepassen van cameratoezicht moet men zich ervan bewust zijn dat dit invloed heeft op de persoonlijke levenssfeer (privacy) van personen. In dit infoblad lees je welke regelgeving er van toepassing is.

Certificaat van onderzoek Populair

2290 downloads

Infoblad over regelgeving in de pleziervaart. De eisen die in de binnenvaartwet en het binnenvaartbesluit gesteld worden aan schepen, de verplichting over een Certificaat van Onderzoek te beschikken en de mogelijkheid hier een vrijstelling (verklaring namens de minister) voor aan te vragen bij bijvoorbeeld sleepboten.

Drank en horecawet Populair

3223 downloads

Infoblad over regelgeving bij het schenken van alcohol, de leeftijdsgrenzen, Verklaring sociale hygiene, instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA), paracommerciële instellingen en de aanvraag van een vergunning of ontheffing voor het schenken.

Drank en horecawet - bestuursreglement Populair

901 downloads

Model alcoholbestuursreglement in het kader van de drank- en horecawet (o.a. alcohol / alcoholgebruik)

Drank en horecawet - bestuursreglement (Word-versie) Populair

808 downloads

Model alcoholbestuursreglement in het kader van de drank- en horecawet (o.a. alcohol / alcoholgebruik) (Word-versie)

Drank en horecawet - stellingenspel Populair

2460 downloads

Stellingenspel over het gebruik van drank, alcohol en drugs in je groep (o.a. alcoholgebruik / drugsgebruik).

Drinkwater Populair

895 downloads

In je clubgebouw of op een kampeerterrein zul je vaak beschikken over drinkwater. In de meeste gevallen levert het waterleidingbedrijf dit water. In sommige gevallen is een grondwaterwinput met pomp en eventueel een zuivering aanwezig en wordt zelfstandig in de behoefte aan drinkwater voorzien. In dit infoblad lees je er alles over.

Droppings Populair

4557 downloads

Infoblad over regelgeving en adviezen bij het organiseren van droppings en nachtelijke tochten.

EHBO Populair

1449 downloads

Infoblad over het toepassen van eerste hulp bij ongevallen en het beschikbaar hebben van een verbandtrommel.

Eigendom Populair

2146 downloads

Infoblad over de verschillende vormen van eigendom van gebouwen en/of grond en de voor- en nadelen.

Delen op: