fotolijn

#Scouting2025: samen naar de toekomst van Scouting

Hoe ziet Scouting er in 2025 uit? Hoe zorgen alle scouts er met elkaar voor dat over 10 jaar nog steeds heel veel meiden en jongens elke week enorm veel plezier beleven met geweldige activiteiten? In december 2015 zal de landelijke raad van Scouting Nederland op hoofdlijnen een besluit nemen over de plannen voor de toekomst van Scouting – het meerjarenbeleid. De beste plannen maak je samen en daarom kunnen alle leden van Scouting meedenken over de toekomst van Scouting in het project #Scouting2025.

Toekomstvisie #Scouting2025

Het project #Scouting2025 is in volle gang. Verderop op deze pagina kun je veel meer lezen over de opzet en resultaten van het project. In de afgelopen maanden is er opnieuw met veel scouts uit het hele land gewerkt aan de verdere doorvertaling van de Toekomstvisie naar hoe we daar in de praktijk, in groepen, regio’s en als landelijke organisatie, mee aan de slag kunnen gaan. Dat heeft geleid tot het voorstel “Van toekomstvisie naar praktijk” dat in juni in de landelijke raad wordt besproken. In de regioraad kun je meepraten over dit voorstel.

Ter voorbereiding op bespreking van dit voorstel tijdens de regioraad is een aantal handige middelen beschikbaar zoals een presentatie en foto’s ten behoeve van een leuke activiteit om erachter te komen wat ondersteuning voor jou betekent.

Wat is het project #Scouting2025

De projectgroep #Scouting2025 heeft de opdracht gekregen om een interactief proces te organiseren, om samen met jeugdleden en vrijwilligers te zorgen voor de totstandkoming van het meerjarenbeleid. Hierdoor ontstaat er een gezamenlijke toekomstvisie met te prioriteren thema’s waar de landelijke raad in december 2015 een besluit over neemt. Een verdere uitwerking en vervolg van de besluiten op hoofdlijnen in december 2015 vindt in het voorjaar 2016 plaats, waardoor het definitieve meerjarenbeleid en meerjarenbegroting in juni 2016 vastgesteld kunnen worden.

Hoe wordt het plan #Scouting2025 gemaakt?

Om te komen tot een goed plan worden er verschillende stappen gezet. Soms achter elkaar en soms ook tegelijkertijd. Hier vind je een grove opzet van het stappenplan. Klik op de fasering voor een grotere versie.

fasering mjb gr a

 

fasering mjb gr b

Resultaten fasering

Fase 1:

Door een online onderzoek en een toffe wedstrijd is een inspiratielijst ontstaan wat scouts belangrijk vinden voor de toekomst, maar ook in welke trends zij bedreigingen of juist kansen zien voor Scouting. Deze resultaten vormen de basis en inspiratie voor het #Scouting2025-event op 19 april 2015.

Fase 2:

Via desk-research weten we veel van verschillende trends op vlakken die Scouting direct, indirect of soms wat minder direct raken. Daarnaast heeft de projectgroep ook gesproken met experts uit verschillende vakgebieden. Een aantal van deze experts is te zien in de video-oproep voor het online onderzoek. En je komt ze tegen als inspiratiebron of gesprekspartner tijdens het #Scouting2025-event.

In deze fase heeft er ook een onderzoek plaatsgevonden onder scouts. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te lezen in het rapport #Scouting2025, ideeën voor de toekomst van Scouting in Nederland .

Fase 3:

Op zondag 19 april vond het #Scouting2025-event plaats. Honderden scouts uit groepen, regio’s en de landelijke organisatie en diverse externe gasten gingen aan de slag om de belangrijkste thema’s voor de komende jaren voor Scouting te formuleren. Het ging niet alleen om thema’s voor de landelijke organisatie, maar juist ook voor jouw Scoutinggroep of -regio.

Gedurende de dag werden er met elkaar acht thema’s gekozen die na 19 april verder uitgewerkt worden tot het toekomstbeleid van de hele vereniging:

  1. Zichtbaar en trots
  2. Openheid
  3. Diversiteit
  4. Uitdaging en ontwikkeling
  5. Samenwerken
  6. Vrijwilligers
  7. Communicatie
  8. Verbinden

De thema's zijn uitgewerkt in dia's. Per thema is er één dia gekozen die het thema het beste verbeeldt. Deze dia's staan hieronder op volgorde van de bovengenoemde thema's. Alle dia's zijn te bekijken via deze link.

Dia7  Dia11  Dia24  Dia30

Dia37  Dia47  Dia56  Dia61

Meer weten over het #Scouting2025-event? Bekijk dan de live-blog of bekijk de dag in sneltreinvaart in het timelapse-filmpje. Rechts bovenaan deze pagina vind je het filmpje waarmee we de dag zijn begonnen.

Fase 4:

In de landelijke raad van juni 2015 is kort teruggekeken naar het event op 19 april en is hebben zij ingestemd met het procesvoorstel 2015 voor de totstandkoming van het nieuwe meerjarenbeleid #Scouting2025.

Fase 5:

Verschillende regio’s hebben enthousiast gereageerd en zijn aan de slag gegaan met het organiseren van een #kampvuur2025 sessie in hun eigen regio. Dit uiteraard ook met behulp en input van enthousiaste jongeren ontwikkeld en uitgevoerd. Deze regiokampvuren zijn interessante en inspirerende bijeenkomsten geweest, er zijn verhalen gedeeld en op interactieve wijze gesproken over de toekomstplannen voor Scouting. De input uit deze #kampvuur2025 sessies hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan Toekomstvisie #Scouting2025.

Fase 6:

Tijdens de landelijke raad van december 2015 hebben alle landelijke raadsleden unaniem ingestemd met de Toekomstvisie #Scouting2025 en met de vervolgstappen in het proces om van de Toekomstvisie te komen tot een uitwerking waar groepen concreet mee aan de slag kunnen gaan om vorm te geven aan de Toekomstideeën. In december 2015 heeft de landelijke raad ingestemd met de Toekomstvisie #Scouting2025.

Fase 7:

Op 4 en 5 maart 2016 kwamen opnieuw scouts uit heel Nederland bij elkaar. Deze keer in Austerlitz om in een Werkatelier gezamenlijk aan de slag  te gaan om concreter te maken wat groepen belangrijk vinden om te gaan werken met de Toekomstvisie. Ook werd gezocht welke vorm van ondersteuning en inspiratie hen daarbij kan helpen.

Fase 7a:

Gedurende het proces kwamen we tot de conclusie dat het zeer waardevol zou zijn om de uitkomsten van het Werkatelier bij alle groepen te toetsen en zo een bredere input te krijgen voor de verdere uitwerking van de toekomstvisie. Half maart is er een enquête verzonden naar alle groepsvoorzitters en teamleiders. De uitkomsten van het Werkatelier en de enquête vormden de input voor de volgende stap in het proces; de Ondersteuningsconferentie op 19 maart in Lunteren.

Fase 8:

Op zaterdag 19 maart is op basis van de resultaten van het Werkatelier en de enquête verder gepraat over hoe de regio’s en de landelijke organisatie samen met groepen in de praktijk vorm kunnen geven aan de toekomstvisie en welke ondersteuning bij past. Alle input bij elkaar is verwerkt en samen met de klankbordgroep doorvertaald naar het landelijke raadsvoorstel “Van toekomstvisie naar praktijk"

Met je jeugdleden aan de slag

Met je jeugdleden aan de slag met de toekomst van Scouting? Dat kan. Speciaal voor dit project hebben de spelspecialisten voor elke speltak een toffe activiteit bedacht om met je jeugdleden op speelse wijze aan de slag te gaan met nadenken over de toekomst van hun vereniging. 

“Scouting staat voor ontwikkeling. Ieder kind doet er bij Scouting toe! Kinderen en jongeren bij Scouting leren samenwerking, zichzelf ontwikkelen en nog veel meer. En daar profiteert de samenleving van.” 

"Scouting is een spil in de samenleving. Scouting is voor iedereen en kan er voor iedereen zijn." Uit de enquête over de toekomst van Scouting (februari 2015):

Delen op: