fotolijn

Uitgelicht: Werving

Ledenwerving is een 'hot issue'.
Daarom is voor alle Scoutinggroepen
vanuit het programma Groepsontwikkelingeen reeks wervingsproducten ontwikkeld, waar je als groep op jouw manier mee aan de slag kunt. Deze producten helpen niet alleen bij de werving van jeugd- en kaderleden, maar dragen ook bij aan de bekendheid van Scouting.