fotolijn

Beheer en onderhoud

Kamperen en Scouting zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ooit begon Scouting met een kamp voor jongeren. In de tussentijd is er veel veranderd, maar kamperen hoort nog steeds bij Scouting. Scoutinggroepen kamperen op een relatief primitieve manier waarbij ze vaak hun eigen keukens bouwen, een kampdouche maken en soms koken op tafelvuren. De laatste jaren zijn de omstandigheden veranderd. Gewoon je tentje opzetten in het bos en een pomp slaan voor drinkwater, is er niet meer bij. Nederland wordt steeds voller en de ruimte steeds schaarser. Wet- en regelgeving worden steeds strakker, waarbij de druk op een vrijwilligersorganisatie als Scouting vaak onevenredig groot is. Doordat het activiteitenpakket zo breed is, hebben scouts met een groot aantal wetten en regels te maken. Ook in het beheer van Scoutingkampeerterreinen worden we hiermee geconfronteerd.

Bestemmingsplannen, kampeer- en gebruikersvergunningen, regels ten aanzien van het stoken en andere milieubepalingen maken het werk van een beheerder van Scoutingterreinen steeds ingewikkelder. Daarnaast stelt ook de gast, de scout van vandaag, steeds hogere eisen aan het terrein. Door de steeds beperktere ruimte neemt de druk op de terreinen toe, waardoor een gedegen langetermijnbeheer steeds belangrijker wordt. Het handboek beheer- en onderhoud van Scoutingterreinen  helpt je op weg.

Delen op: