fotolijn
Troovie

Troovie

Maak de allertofste speurtocht met Troovie!

Door de omgeving van je Scoutinggebouw of zomerkamplocatie, te gebruiken tijdens een opkomst of tijdens kamp. Met deze gratis app…

Lees verder
ScoutVlog

ScoutVlog

Elke vrijdag om 12:00 uur!

Iedere week zorgen onze vloggers Evi, Pien, Hielke, Roar en Roelof dat er weer een leuke vlog voor je klaarstaat!…

Lees verder

Scouting Nederland

Subsidies & fondsen

Als Scoutinggroep heb je wel eens behoefte aan financiële ondersteuning. Gelukkig zijn er in Nederland vele fondsen waarbij Scoutinggroepen kunnen aankloppen voor financiële ondersteuning.

Je kunt een aanvraag doen bij het Scouting Nederland Fonds of bij andere fondsen. Als je voor een landelijk project subsidie wilt aanvragen, kan dit via het landelijk servicecentrum dat functioneert als coördinatiepunt. Hier wordt bijgehouden welke aanvragen er lopen en ook wordt gecontroleerd hoe het aanvraagproces verloopt. Op deze manier wordt het succes voor het verkrijgen van de subsidie vergroot.

Scouting Nederland Fonds

Ook jouw Scoutinggroep heeft vast wel eens een steuntje in de rug nodig. Soms is er een leuk idee of een uitdagend project, maar is er net te weinig geld om het tot uitvoer te brengen. Is het bijvoorbeeld nodig om het clubgebouw aan te passen aan de huidige eisen? Zijn er nieuwbouwplannen? Of is er een calamiteit geweest waarvoor een bijdrage nodig is om het eerste leed te verzachten?

Het Scouting Nederland Fonds kan misschien uitkomst bieden. Groepen en regio's kunnen bij het Scouting Nederland Fonds een aanvraag indienen voor een bijdrage om net dat extra steuntje in de rug te krijgen.

Doelstelling Scouting Nederland Fonds

De doelstelling van het Scouting Nederland Fonds is het financieel ondersteunen van de Vereniging Scouting Nederland en continuïteit te garanderen bij eventuele calamiteiten. Het fonds genereert hiervoor enerzijds geld en waarborgt anderzijds dat voldoende vermogen aanwezig is om in geval van calamiteiten de vereniging te kunnen ondersteunen.

Het Scouting Nederland Fonds voor groepen en regio's

Een deel van het Scouting Nederland Fonds is bestemd voor projectaanvragen door Scoutinggroepen en -regio's. De inkomsten hiervoor worden gevormd door bijdragen van donateurs en de jaarlijkse opbrengsten van de Nationale Scoutingloterij. Groepen en regio's kunnen een aanvraag indienen op de thema's nieuw- of verbouw, vernieuwende projecten en calamiteiten. Lees ook de ervaringen van Scoutinggroepen en de eerder gesteunde projecten.

Nieuw- of verbouw

Onder nieuw- of verbouwprojecten vallen zowel Scoutinggebouwen als wachtschepen. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het fonds moet de groep behalve deelnemen aan de Scouting Nederland loterij, verschillende stappen doorlopen, zoals het inschakelen van een accommodatieconsulent van Scouting Nederland aan het begin van het traject. De betrokkenheid van een accommodatieconsulent geeft meerwaarde door de kennis en kunde die hij inbrengt, dit voorkomt tussentijdse bijsturing wat altijd kostenverhogend werkt. Je kunt alle stappen lezen in de download Overzicht documenten adviestraject voor aanvraag Scouting Nederland Fonds . De criteria waar de aanvraag aan moet voldoen lees je in Criteria aanvraag Scouting Nederland Fonds . De accommodatieconsulenten zijn te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Planmatig (groot) onderhoud valt niet onder nieuw- en verbouw en komt niet in aanmerking voor een bijdrage uit het Fonds.

Vernieuwende projecten (niet zijnde nieuwbouw)

Vernieuwende projecten zijn projecten die bijdragen aan de doelstelling van Scouting en/of de invulling van het meerjarenbeleid van Scouting Nederland. Ook zijn deze projecten niet voorzien in reguliere activiteiten, vormen ze geen onderdeel van de normale exploitatie en structurele financiering is niet noodzakelijk.

Calamiteiten

Bij calamiteiten geldt dat deze redelijkerwijze niet voorzien of voorkomen konden worden en niet afdoende door een verzekering of met een voorziening afgedekt konden worden.

 Voorwaarden bij het indienen van een aanvraag

Nederland heeft ruim 1.000 Scoutinggroepen en 45 regio's. Het is daardoor niet mogelijk om alle aanvragen te honoreren. Om een goede afweging te maken, zijn er criteria  opgesteld. Alle aanvragen worden aan deze voorwaarden getoetst. Projecten die beter passen binnen het meerjarenbeleid van de vereniging, maken een grotere kans om te worden gehonoreerd. Ook geldt dat, hoe specifieker de ingediende informatie is, hoe sneller een antwoord kan worden verwacht. Als een aanvraag niet compleet ingediend wordt, zal eerst de ontbrekende informatie gevraagd worden, voor de aanvraag in behandeling kan worden genomen.

Draag bij aan het Scouting Nederland Fonds

Ook als scout kun je bijdragen aan het Scouting Nederland Fonds en daarmee je eigen groep of regio, maar ook alle andere groepen in Nederland steunen. Je steunt het fonds door deelname aan de Nationale Scoutingloterij of door donateur te worden van het Scouting Nederland Fonds. 

ANBI

Het Scouting Nederland Fonds is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Lees meer over de ANBI status.

Projecten Scouting Nederland Fonds

Het Scouting Nederland Fonds honoreerd jaarlijks vele aanvragen. Daarmee levert het fonds een belangrijke bijdrage aan diverse projecten op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Landelijke projecten

Recent heeft het fonds de volgende landelijke projecten ondersteund:

Scoutinglandgoed Zeewolde

In Zeewolde realiseert Scouting Nederland een unieke plek, aan het water en midden in de natuur, waar kinderen en jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen met uitdagende activiteiten, kampen en tijdens evenementen en trainingen. Meer informatie.

Regionale en lokale projecten

Naast landelijke projecten ondersteunt het Scouting Nederland Fonds ook regionale en lokale Scoutingprojecten. Scoutinggroepen en -regio’s kunnen bij het Scouting Nederland Fonds een aanvraag indienen voor projecten, ondersteuning bij calamiteiten of bij een bouwproject. Het gaat om projecten die niet in de reguliere begroting passen. Groepen die getroffen worden door een calamiteit zoals brand, ontvangen vanuit het Scouting Nederland Fonds een pakket met informatie en producten om snel weer aan de slag te kunnen met het aanbieden van het Scoutingspel voor hun jeugdleden. Nieuw op te richten groepen ontvangen een leuk startpakket om ze op weg te helpen.

Gehonoreerde projecten

Partners van Scouting