fotolijn
#ikscoutthuis

#ikscoutthuis

Van offline naar online programma: de leukste inspiratie voor een online Scoutingprogramma!

Een onwerkelijke situatie, waar de mooiste activiteiten uit voortkomen. Naar aanleiding van het advies van de overheid om sociale contacten…

Lees verder
Scouting en het coronavirus

Scouting en het coronavirus

Vragen en antwoorden over Scouting en het coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus is volop in het nieuws en Scouting Nederland houdt de berichtgeving hierover scherp in de gaten. Het uitgangspunt…

Lees verder
Gewoon omdat we scout zijn

Gewoon omdat we scout zijn

Scouting in de coronacrisis: een open brief van Jaap Boot

Natuurlijk ben je bij Scouting om toffe activiteiten te ondernemen, vrienden te maken en mooie dingen te leren. Daarnaast wil…

Lees verder

Scouting Nederland

Bij Scouting horen alle kinderen er bij!

Geld mag geen spelbreker zijn

Scouting Nederland vindt het belangrijk dat alle kinderen in Nederland de kans krijgen om voor de volle honderd procent mee te doen aan het uitdagende, actieve, sociale en superleuke Scoutingspel. De financiële thuissituatie van een kind mag hierin geen spelbreker zijn. Het project Bij Scouting horen alle kinderen erbij zorgt ervoor dat er aanvullende mogelijkheden zijn als kinderen door de financiële situatie thuis toch buiten de boot dreigen te vallen.

In dit project heeft Scouting Nederland voor jeugdleden aanvullende financiële ondersteuning beschikbaar, bijvoorbeeld voor een Scoutfit, kampgeld, contributie of kampeeruitrusting. Dit geld is alleen beschikbaar als andere beschikbare subsidies en tegemoetkomingen, bijvoorbeeld van de gemeente, geen afdoende oplossing bieden. Zo krijgen alle kinderen de kans om volledig en volwaardig mee te doen aan het Scoutingspel. Zij kunnen zonder teveel zorgen spannende en leuke avonturen beleven, net als veel andere kinderen.  Met dit project wil Scouting Nederland laten zien dat echt alle kinderen er bij horen! 

In de periode 2017-2018 is er een beperkte hoeveelheid subsidiegeld beschikbaar voor deze regeling. Hierdoor geldt helaas dat we, als al het geld verdeeld is, geen extra aanvragen in behandeling kunnen nemen. Stel een aanvraag dus niet langer uit dan nodig is. Mocht de regeling succesvol zijn, dan kan Scouting Nederland voor 2018-2019 opnieuw subsidie aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Deze regeling wordt op dit moment geëvalueerd en is hierdoor niet beschikbaar. Voor vragen kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe help je als groep jouw leden met deze regeling?

  • Je merkt dat een kind in een speltak vanwege de financiën moeite heeft om volop mee te draaien met de groep. Of misschien wil een kind graag lid wil worden, maar gaat dat niet vanwege de financiële situatie. In die situaties is het project Bij Scouting horen alle kinderen erbij voor jou van belang.
  • Als eerste attendeer je, bijvoorbeeld samen met de penningmeester van je groep, de ouder(s)/verzorger(s) van het kind op de bestaande regelingen van bijvoorbeeld de gemeente. Waar nodig en mogelijk ondersteun jij, of de penningmeester, bij het aanvragen van tegemoetkomingen. Als de uitkomsten ontoereikend zijn en het kind nog steeds ‘tussen wal en schip’ dreigt te vallen kunnen de ouders of verzorgers samen met jou of iemand anders uit de groep een aanvraag doen bij Scouting Nederland. Zo kunnen jullie er voor zorgen dat dit kind zich, ondanks de zorgen thuis, toch uit kan leven bij jullie groep.
  • Een aanvraag voor tegemoetkoming kunnen de ouder(s)/verzorger(s) of het kind niet zelf doen, maar samen met jou of iemand anders van jouw groep. Jij bent de aanvrager/tussenpersoon. De aanvraag verloopt via een formulier in het ledenadministratiesysteem van Scouting: Scouts Online (SOL). Op het formulier geef je enerzijds aan welke andere mogelijkheden voor ondersteuning er zijn of zijn geprobeerd. Daarnaast geef je aan waarvoor precies financiële ondersteuning nodig is. Bijvoorbeeld deelname aan een kamp, een Scoutfit, contributie en/of een kampeeruitrusting. Het formulier moet uiteraard naar waarheid ingevuld worden.
  • Na ontvangst van de aanvraag en een positieve beoordeling vanuit Scouting Nederland ontvangen de ouders/verzorgers een bevestiging. De groep ontvangt rechtstreeks de bijdrage voor het lidmaatschapsgeld of kampgeld op de rekening van de groep en de ouders/verzorgers ontvangen rechtstreeks de Scoutfit of de kampeeruitrusting op het adres van het kind.

Aanvraagformulier

Mocht je aanvullende vragen hebben over deze regeling, dan kun je ons bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Financiën

Bij een financieel gezonde groep komt veel kijken. Hoe zorg je als penningmeester voor een goed financieel beleid? Hoe stel je financiële stukken op en waar komen je inkomsten vandaan? Welke regelgeving is van toepassing? Hoe ga je om met afschrijven, sparen, het opvangen van tekorten of onvoorziene uitgaven?

Financieel beleid in je groep

Het vermogen van je Scoutinggroep bestaat niet alleen uit het geld dat je op de bank hebt staan. Voor de (wekelijkse) spelactiviteiten heeft je groep spelmateriaal, in je gebouw staat inventaris en je maakt als groep gebruik van een gebouw, terrein, wachtschip of een ander soort onderkomen. Materiaal, inventaris en accommodatie hebben allemaal een waarde die je naar een geldbedrag kunt vertalen.

Die waardebepaling is belangrijk, voor het geval je iets wilt of moet vervangen. Soms zie je zo'n moment aankomen, maar in geval van brand of diefstal wil je niet voor verrassingen komen te staan.  Het is daarom belangrijk dat je als groep beleid maakt op financieel gebied en je financiën zo inricht dat je instaat bent om zowel na slijtage als bij een calamiteit de noodzakelijke vervangingen te doen. Download het infoblad Financieel beleid  voor alle informatie over dit onderwerp.

Naast uitgaven en bezittingen heb je als groep inkomsten, zoals contributie. Hoe ga je daarmee om? En hoe bepaal je je contributie? Het zijn vragen om goed over na te denken, als je zorg wilt blijven dragen voor een financieel gezonde groep. Overige tips over dat onderwerp vind je hier .

Voorkomen van fraude

Elke vrijwilligersorganisatie heeft te maken met geld. Wanneer je over het beheer geen zorgvuldige afspraken maakt, kan dat tot misbruik en fraude leiden. Lees welke maatregelen je kunt nemen  als groep om fraude tegen te gaan.

Financiële minima

Ondanks dat Scouting een van de meest goedkope vormen van georganiseerde vrijetijdsbesteding voor kinderen is, is het betalen van de contributie, de Scoutfit, het kampgeld of de kampuitrusting voor sommige ouders een knelpunt. Het is niet haalbaar en financieel gezond om daar als vereniging je contributie op af te stemmen. Wel zijn er verschillende mogelijkheden om Scouting ook voor deze kinderen mogelijk te maken.

De regelingen die Scouting voor kinderen uit financieel minder daadkrachtige gezinnen mogelijk maken kun je zien als een vangnet. Biedt de ene regeling in het specifieke geval geen uitkomst? Dan kun je aanspraak maken op de andere regeling.  Heb je specifieke vragen over dit onderwerp? Neem contact op met het Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Mogelijkheid 1: Eigen regeling in de groep

Als groep kun je ervoor kiezen een eigen regeling in het leven te roepen. In veel gevallen is dit de meest snelle en effectieve weg. In de meeste groepen is er vaak maar een enkel lid dat niet in staat is de contributie en/of het geld voor activiteiten als kampen te betalen. Door jaarlijks een bedrag in de begroting te reserveren kan je als groep een lid een steuntje in de rug geven (een soort eigen fonds). Een andere optie zou kunnen zijn om flexibele contributie en/of kampgeld in te voeren. Een voorbeeld van een groep in hun boodschap naar de ouders/verzorgers bij de laatste contributie verhoging:

" We streven ernaar om de maandelijkse bijdrage zo laag mogelijk te houden, zodat het lidmaatschap voor iedereen betaalbaar kan zijn. Aangezien de kosten naar verwachting zullen stijgen en de opbrengsten uit subsidies gaan afnemen zijn we genoodzaakt om de prijs van het lidmaatschap te verhogen. We horen verschillende verhalen over deze prijs, er zijn mensen die best moeite hebben om de maandelijkse bijdrage op te hoesten en er zijn mensen die het bedrag juist erg laag vinden (in vergelijking met bijvoorbeeld een sportclub). Aangezien wij de afgelopen jaren positieve ervaring hebben opgedaan met het flexibele kamp geld willen wij dit nu ook gaan invoeren voor het lidmaatschap. We geven hieronder een minimum en maximum bedrag per maand aan, en laten aan u over wat u wilt betalen. Als er ouders zijn die al moeite hebben om de huidige (minimum) contributie te betalen horen we dat ook graag, want Scouting moet voor alle kinderen toegankelijk zijn.”

Als je als groep geen eigen regeling hebt of daar geen mogelijkheid toe ziet, dan zijn er nog andere opties om kinderen uit minimagezinnen te helpen. Bijvoorbeeld via de gemeente, landelijk fondsen en Scouting Nederland.

Mogelijkheid 2: Subsidieregeling van de gemeente

Hierin heb je als groep geen actieve rol, maar je kunt ouders wel in de juiste richting wijzen. Het is daarvoor handig om na te gaan welke mogelijkheden in jullie gemeente aanwezig zijn. Zorg er daarnaast (samen met de andere groepen in je gemeente) voor dat je groep bij de gemeente en bij maatschappelijke teams bekend is als interessante optie voor kinderen uit minimagezinnen die op zoek zijn naar een vorm van vrijetijdsbesteding Veel gemeenten hebben een regeling die minima tegemoet komt in de kosten van een sport of hobby. In de meeste gevallen heeft men de mogelijkheid om een deel van de kosten te declareren. Soms wordt er gebruik gemaakt van een speciale kortingskaart, zoals de ‘U-pas’ in Utrecht en omgeving. Om aanspraak te kunnen maken op dergelijke regeling geldt vaak als norm een inkomen dat lager is dan 110% of 120% van de bijstandsuitkering. De aanvraag moet gedaan worden door (de ouders van) het lid en moet worden gedaan bij de gemeente waarin het jeugdlid woont, ook als deze lid is van een Scoutinggroep in een andere gemeente.  

Mogelijkheid 3: Jeugd Sport Fonds / Jeugd Cultuur Fonds

Het Jeugd Sport Fonds / Jeugd Cultuur Fonds is een landelijke organisatie die sport of cultuur voor kinderen uit minimagezinnen mogelijk maakt. Veel gemeenten zijn aangesloten bij deze fondsen. Er wordt gewerkt met lokale intermediairs (zoals docenten, schoolartsen e.d.) die aanvragen behandelen. Afhankelijk van de afspraken die er op lokaal niveau zijn gemaakt, wordt Scouting wel of niet binnen de regeling van deze fondsen vergoed. Het is de moeite waard om als groep te informeren of dergelijke regelingen ook in jullie gemeente gelden, en of ook lidmaatschap van de Scoutinggroep onder de regeling valt. In dat geval betaalt het fonds de contributie en andere noodzakelijke zaken zoals kleding of materiaal.   Meer informatie over het Jeugd Sport Fonds of Jeugd Cultuur Fonds.

Mogelijkheid 4: Nationaal Fonds Kinderhulp

Waar een eigen regeling, ondersteuning van de gemeente of bijdrage van het Jeugd Sport Fonds / Jeugd Cultuur Fonds niet mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op een bijdrage van het Nationaal Fonds Kinderhulp. Het fonds helpt ongeveer 100.000 kinderen per jaar. Een aanvraag kan gedaan worden door een maatschappelijke organisatie of een gemeentelijk team die de situatie van het betreffende kind kent. Via de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van het Nationaal Fonds Kinderhulp kun je checken welke organisatie(s) in jouw woonplaats de aanvraag kan verzorgen. Meer informatie.

Mogelijkheid 5: Bij Scouting horen alle kinderen er bij! (deze regeling wordt op dit moment geëvalueerd en is hierdoor niet beschikbaar. Voor vragen kunt u bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. terecht)

Omdat geld geen spelbreker mag zijn, is er voor ouders en Scoutinggroepen de mogelijkheid om samen een tegemoetkoming in kosten aan te vragen bij Scouting Nederland. Dat kan op het moment als de hierboven genoemde mogelijkheden geen of onvoldoende oplossing bieden. Het project Bij Scouting horen alle kinderen erbij! zorgt ervoor dat er aanvullende mogelijkheden zijn als kinderen door de financiële situatie thuis toch buiten de boot dreigen te vallen. 

Denk daarbij aan een Scoutfit, kampuitrusting of een bijdrage in kampgeld of contributie. Dit geld is alleen beschikbaar als andere beschikbare subsidies en tegemoetkomingen, bijvoorbeeld van de gemeente of fondsen, geen afdoende oplossing bieden. Klik hier voor meer informatie over dit project en voor het aanvraagformulier

Contributie in je groep

De contributie is voor Scoutinggroepen de belangrijkste bron van inkomsten. De kosten voor het programma-aanbod, het spelmateriaal, het clubhuis en het onderhoud van de speelomgeving worden uit de contributieopbrengsten betaald. De contributie wordt door iedere Scoutinggroep zelf bepaald op basis van verschillende factoren. In het infoblad Financieel beleid  lees je meer over de kosten die je als groep maakt. Bij de lidmaatschapsinformatie lees je meer over de contributie en de landelijke afdracht.

Vaststellen van de contributie

Hoeveel is Scouting waard? Welke prijs zijn ouders bereid te betalen voor de vrijetijdsbesteding van hun kind? En wat krijg je als lid eigenlijk voor je contributie? Hoe houd je Scouting bereikbaar voor iedereen? Veel vragen waar niet altijd een eenvoudig antwoord op te geven is.

Gemiddelde contributie bij een Scoutinggroep

Er komt steeds meer inzicht in de positie van Scouting op de vrijetijdsmarkt. De gemiddelde contributie van een Scoutinggroep ligt bijvoorbeeld rond de € 10,- per maand, exclusief de kosten voor bijzondere activiteiten, kampen en de Scoutfit. De gemiddelde contributie voor een watergroep is iets hoger dan de contributie voor een landgroep. Het is aan te raden de contributie op te bouwen uit een algemeen deel, voor de algemene kosten in de groep, en een deel voor de speltak. Hieruit kan bijvoorbeeld een speltakbudget worden vastgesteld.

Financieel beleid als basis

Een financieel gezonde groep is belangrijk om niet alleen op korte, maar ook op langere termijn goed te kunnen blijven functioneren. Hiervoor kun je een financieel beleid opstellen, waarin alle kosten naar voren komen, maar waarbij je ook rekening houdt met grotere uitgaven en reserveringen voor de toekomst. Neem dit als uitgangspunt voor het bepalen van een redelijke contributie.

Subsidies, verhuur en acties

Naast de contributie kennen sommige groepen een subsidie vanuit de gemeente. Door deze bron van inkomsten kan de contributie lager blijven. Houd in je financieel beleid wel rekening met de reële mogelijkheid dat de subsidie minder wordt of wegvalt. Dit kan een onverwachte, forse verhoging van de contributie betekenen. Laat de contributie dus niet volledig afhangen van de subsidie.

Groepen die beschikken over een eigen accommodatie en toestemming hebben van de gemeente, kunnen hun gebouw verhuren. Bijvoorbeeld aan een BSO, aan andere Scoutinggroepen voor zomerkamp of andere jeugd- en jongerenorganisaties. Verhuur vormt dan een interessante bron van inkomsten. Het is echter wel van belang een aantal zaken scherp in het oog te houden. Verhuur moet kleinschalig gebeuren, anders krijg je te maken met onder andere omzetbelasting. Er is aanvullende regelgeving, bijvoorbeeld rondom brandveiligheid, als er overnacht moet kunnen worden in je accommodatie. Tot slot is het belangrijk om als groep een grens te stellen: verhuur mag het aanbieden van het Scoutingspel aan je leden nooit in de weg staan. Klik hier voor meer informatie over verhuur.

Andere bronnen van inkomsten die de contributie kunnen beperken, zijn financiële acties zoals het verkopen van oliebollen rond oud & nieuw of deelname aan loterijen. Probeer je als groep te beperken tot één à twee financiële acties per jaar en verbind daar een concreet doel aan (bijvoorbeeld op groepskamp gaan of de aanschaf van nieuwe tenten). Op die manier blijven acties voor leden en hun ouders leuk om aan deel te nemen en belemmeren de acties het Scoutingspel niet. Ouders betalen in het algemeen liever iets meer contributie, dan dat leden langs de deuren moeten voor een actie vanuit de groep. Zoek daarin dus de balans.

Voorkomen van grote sprongen: indexeren

Door regelmatig (bijvoorbeeld ieder jaar, of iedere twee jaar) de contributie te indexeren, voorkom je grote sprongen. Het is voor veel leden en hun ouders prettiger om bijvoorbeeld ieder jaar een klein bedrag extra te betalen dan in één keer een flink bedrag meer aan contributie te moeten voldoen.

Momenten

Stel bij het bepalen van de contributie vast voor welke periode de contributie geldt. Is het contributiebedrag een bedrag per jaar, of per Scoutingseizoen? Vervolgens is het verstandig om de contributie met vaste regelmaat te innen, bijvoorbeeld iedere maand of ieder kwartaal. Veel mensen vinden het prettiger om een aantal keer per jaar een klein bedrag te betalen dan één keer per jaar het volledige contributiebedrag. Communiceer bij aanvang van het lidmaatschap duidelijk over wanneer je de contributie int. Maak je gebruik van een automatische incasso, dan is het netjes om van te voren even een berichtje te sturen naar je leden, waarin je aangeeft dat de contributie weer afgeschreven gaat worden.

Iets meer betalen is vaak geen probleem

Houd bij het vaststellen van de contributie ook rekening met het feit dat onderzoek onder ouders laat zien dat men het geen probleem vindt meer voor Scouting te betalen, als dit geld ten goede komt aan het spel of de accommodatie. Het helpt om leden en ouders inzicht te geven in de besteding van de contributie. Een bijdrage tussen € 10,- en € 15,- per maand vinden ouders of verzorgers heel redelijk. Daarmee is Scouting overigens nog steeds € 15,- tot € 25,- goedkoper dan andere vrijetijdsbestedingen als hockey, paardrijden en judo.

Discussie

Heb je binnen het financieel beleid van je groep alle kosten op een rijtje gezet? Dan kun je op basis daarvan een gedegen antwoord geven op de vraag hoe hoog de contributie moet zijn. Het is goed om vervolgens in de groepsraad discussie te voeren over de contributie, maar ga wel na vanuit welk perspectief de discussie wordt gevoerd. Het bestedingspatroon van ouders van jeugdleden is anders dan het bestedingspatroon van leiding. Het gemiddelde Scoutinggezin heeft een boven modaal inkomen, terwijl vrijwilligers (75% is jonger dan 25 jaar) vaak student of starter op de arbeidsmarkt zijn. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen op deze regel.

Partners van Scouting