fotolijn
Troovie

Troovie

Maak de allertofste speurtocht met Troovie!

Door de omgeving van je Scoutinggebouw of zomerkamplocatie, te gebruiken tijdens een opkomst of tijdens kamp. Met deze gratis app…

Lees verder
ScoutVlog

ScoutVlog

Elke vrijdag om 12:00 uur!

Iedere week zorgen onze vloggers Evi, Pien, Hielke, Roar en Roelof dat er weer een leuke vlog voor je klaarstaat!…

Lees verder

Scouting Nederland

Rookvrije Scoutinggroepen

Steeds meer Scoutinggroepen worden rookvrij. Niet alleen binnen, maar ook buiten. Wil jij dit ook voor jouw Scoutinggroep? Lees hieronder alle informatie en download gratis materialen. Bijvoorbeeld het handige stappenplan voor een rookvrije Scoutinggroep.

Waarom een rookvrije Scoutinggroep?

Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensenzien roken naar wie zij opkijken, zoals leiding of ouders. Een rookvrij Scoutingterrein maakt roken minder normaal en daarmee minder aantrekkelijk voor kinderen. Bovendien wordt het schadelijke meeroken voorkomen. Zo beschermen we kinderen en zorgen we dat zij rookvrij opgroeien. Een rookvrije Scoutinggroep draagt bij aan een Rookvrije Generatie. Help je mee?

Materialen

Er zijn verschillende materialen beschikbaar om makkelijk aan de slag te gaan om jouw Scoutinggroep rookvrij te maken:

Borden rookvrij

De borden met het rookvrij vinkje zijn binnenkort weer gratis verkrijgbaar voor Scoutinggroepen. Interesse? Stuur een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Heb je vragen over rookvrije Scoutinggroepen?

Neem contact op met Team Rookvrije Scouting via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Eisen en examens

Van alle CWO-disciplines zijn brochures beschikbaar met gedetailleerde informatie over de theorie- en de praktijkeisen. Klik hier om deze brochures te downloaden vanaf de CWO-site.

De werkgroep CWO/MBL-examenvragen houdt zich bezig met het maken van CWO/MBL-theorie-examens voor het waterwerk van Scouting Nederland. De werkgroep maakt nieuwe examens en past bestaande examens aan door het wijzigen van de CWO-eisen of het binnenvaartpolitiereglement (BPR).
 
Als waterscout kun je oefenen voor het echte examen; er staat namelijk een aantal examens online. Klik hier voor meer informatie over deze oefenexamens.

Regionale admiraliteiten kunnen examens aanvragen voor de theorie-examens binnen de admiraliteit. De eerste keer dat je een examen aanvraagt, zijn er extra gegevens nodig. Vermeld daarom in de mail je lidnummer van Scouting Nederland, de naam van de admiraliteit en het e-mailadres van de voorzitter. Je kunt je mailtje sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Er is gekozen om alleen hele examens uit te geven. Het advies is dan ook om deze examens niet meer zelf te wijzigen om de kwaliteit ervan te waarborgen. Is er behoefte aan meer examens, dan kun je contact opnemen met de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

CWO / MBL

Iedere boot die in Scoutingverband vaart, moet goed zijn bemand en onder leiding staan van een lid dat in het bezit is van een Machtiging Bootleiding (MBL) voor het type schip waarop gevaren wordt. Om een dergelijke machtiging te krijgen, moet het lid een examen afleggen. In dat examen wordt naast de praktische en theoretische kennis en vaardigheden gekeken naar de leiderschapscapaciteiten en het verantwoordelijkheidsbesef. De eisen hiervoor staan in de  Nautisch Technische Richtlijnen .

Bij motorschepen vanaf twintig meter moet er een bemanningslid zijn dat in het bezit is van een Motordrijvercertificaat. Ook moeten bemanningsleden kunnen zwemmen of een reddingsvest dragen. Voor elk bemanningslid moet een reddingsvest aan boord zijn dat wordt gedragen als de omstandigheden daarom vragen. Voor het toetsen van de kennis en vaardigheden maakt Scouting Nederland gebruik van de diplomaeisen van de Commissie Watersport Opleidingen (CWO).

Alcohol en roken

Bij Scouting werk je met kinderen en jongeren. Daarom is het verstandig om op de juiste manier met alcohol om te gaan en afspraken te maken over roken. Natuurlijk zijn er door de overheid regels vastgesteld als het gaat om alcoholverkoop en -gebruik en het roken.

Binnen Scouting is er hiervoor aanvullende regelgeving ontwikkeld. Het infoblad  Drank- en horecawet  beschrijft de regelgeving bij het schenken van alcohol, de leeftijdsgrenzen, Verklaring sociale hygiene, instructie verantwoord alcoholgebruik (IVA), paracommerciele instellingen en de aanvraag van een vergunning of ontheffing voor het schenken. Welke regelgeving er gekoppeld is aan het roken lees je in het  infoblad Rookverbod en roken .

NIX18

Sinds 1 januari 2014 is de Drank- en horecawet gewijzigd en mag er aan jongeren onder de 18 geen alcohol of tabak meer worden verkocht. Ook mogen jongeren tot hun 18e geen alcohol bij zich hebben in het openbaar. Dit kan veel vragen oproepen in je Scoutinggroep. Hier de veelgestelde vragen:

Cursus Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA)

Wil je als vrijwilliger je IVA-certificaat voor barvrijwilligers behalen? Dan kun je gebruik maken van de gratis online cursus voor vrijwilligersorganisaties. Doe de cursus, maak de toets en je ontvangt het certificaat direct in je mailbox!

Roken

Scouting biedt kinderen en jongeren een veilige speelomgeving. Roken past daar niet bij en daarom is het belangrijk om op een goede manier met roken om te gaan en afspraken te maken in de groep. Ook de overheid wil roken ontmoedigen en niet-rokers beschermen tegen meeroken. Roken is verboden in alle openbare ruimten, op de werkplek en in de horeca. In veel gevallen geldt dat ook voor het clubhuis van je groep. Dit is geregeld in de Tabakswet.

De Tabakswet regelt allerlei zaken die te maken hebben met verkoop van tabaksproducten, het maken van reclame en sponsoring en het instellen van rookverboden. De wet heeft onder andere als doel om het roken te ontmoedigen, in het bijzonder bij jongeren. Al sinds 1 januari 1990 zijn instellingen die van de overheid subsidie ontvangen, verplicht een rookverbod in te voeren. Scoutinggroepen die gemeentelijke subsidie ontvangen, vallen dus ook onder deze verplichting en roken mag dan alleen in een aparte rookruimte. Zo'n ruimte is echter niet verplicht. Aan het roken in de buitenlucht zijn geen beperkingen gesteld, al stelt Scouting Nederland dat tijdens bijeenkomsten van speltakken niet wordt gerookt. Het rookverbod is door de overheid verder uitgewerkt in het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten. 

De beheerder van het gebouw is verantwoordelijk voor de instelling en handhaving van een rookverbod. Ook als het gebouw wordt verhuurd, blijft het rookverbod van kracht. In de tabakswet staat dat de ruimten waar een rookverbod geldt een duidelijk zichtbare aanduiding moeten hebben in de vorm van de tekst ‘Roken verboden’ of een pictogram. Het is verstandig om bij de ingang van een gebouw/ruimte aan te geven dat er een rookverbod geldt.

In sommige gevallen geldt het rookverbod niet voor het clubhuis. De leidinggevenden in je groep hebben dan echter nog steeds een voorbeeldfunctie voor de leden. In gebouwen waar geen rookverbod geldt, moet natuurlijk voorkomen worden dat andere last hebben van het roken en doe je dit niet tijdens activiteiten van de speltakken. Meer informatie lees je in het  infoblad Rookverbod en roken .

Alliantie Nederland Rookvrij

Scouting Nederland is aangesloten bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Als kinderen anderen zien roken lijkt dat normaal en misschien zelfs aantrekkelijk. Zeker als zij mensenzien roken naar wie zij opkijken, zoals leiding of ouders. Een rookvrij Scoutingterrein maakt roken minder normaal en daarmee minder aantrekkelijk voor kinderen. Bovendien wordt het schadelijke meeroken voorkomen. Zo beschermen we kinderen en zorgen we dat zij rookvrij opgroeien. Een rookvrije Scoutinggroep draagt bij aan een Rookvrije Generatie. Help je mee?

Fedde Boersma, directeur van Scouting Nederland: “Scouting Nederland vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren op een veilige en gezonde manier het Scoutingspel spelen. Hierbij zijn een veilige speelomgeving, spel en een veilige sociale omgeving van groot belang. Door je Scoutinggroep rookvrij te maken, biedt je kinderen de kans om in een schone omgeving te spelen en hun grenzen te verleggen, waardoor ze zich persoonlijk kunnen blijven ontwikkelen. En dat alles zonder het verkeerde voorbeeld te krijgen van de volwassenen om hen heen. Zo zorgen we ervoor dat ze kunnen opgroeien tot zelfstandige volwassenen.”

Meer weten over de Alliantie Nederland Rookvrije en over hoe jij jouw Scoutinggroep rookvrij kunt maken? Kijk op www.scouting.nl/rookvrij

Alcohol, drugs en roken bij Scoutingactiviteiten

Scouting Nederland heeft het volgende standpunt omtrent het gebruik van alcohol en drugs en roken bij Scoutingactiviteiten:

  • Leden van Scouting houden zich aan de wet.
  • Scouting Nederland kent geen gedoogbeleid. Het gebruik van drugs is in de Nederlandse wet verboden. Scouting Nederland accepteert geen gebruik van drugs of het in bezit hebben van drugs tijdens Scoutingbijeenkomsten.
  • Scouting Nederland is van mening dat er tijdens bijeenkomsten waar jeugdleden en jongeren activiteiten met elkaar doen geen alcohol wordt gebruikt en geen tabak wordt gerookt.
  • Een sober gebruik van alcohol of roken is mogelijk tijdens bijeenkomsten met (alle) kaderleden of bij bijzondere activiteiten van roverscouts (18-21 jaar) en plusscouts, door leden van 18 jaar en ouder, bijvoorbeeld tijdens een weekendkamp, een feestavond o.i.d.;
    - Wordt bij bijeenkomsten gedronken, dan drinken minimaal twee kaderleden niet als men in functie is.
    - Welke bijeenkomsten hiervoor in aanmerking komen en hoe dit verder wordt uitgevoerd, is aan ieder niveau om hier intern zelf afspraken over te maken.
  • Lees ook het infoblad Drank- en horecawet.

Partners van Scouting