fotolijn
Troovie

Troovie

Maak de allertofste speurtocht met Troovie!

Door de omgeving van je Scoutinggebouw of zomerkamplocatie, te gebruiken tijdens een opkomst of tijdens kamp. Met deze gratis app…

Lees verder
ScoutVlog

ScoutVlog

Elke zondag om 12:00 uur!

Iedere zondag zorgen onze vloggers Evi, Hielke en Roar dat er weer een leuke vlog voor je klaarstaat! Een verslag…

Lees verder

Scouting Nederland

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Scouting Nederland en de aangesloten Scoutinggroepen verwerken persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op Scouting. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens binnen je groep? Wat verandert er? Wat moet je doen?

Privacy statement en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting Nederland en de aangesloten Scoutinggroepen. Wil je meer lezen over privacy binnen Scouting? Download dan het privacybeleid .

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Scouting Nederland persoonsgegevens?

Scouting Nederland verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Jeugdleden en vrijwilligers van de bij Scouting Nederland aangesloten organisatieonderdelen (groepen, regio’s etc.)
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Scouting of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Alle organisatieonderdelen van Scouting Nederland verwerken persoonsgegevens in Scouts Online, de administratieve applicatie van Scouting Nederland en de daaraan gerelateerde applicaties zoals het klant-/vraagvolgsysteem. Dit kunnen dus zowel Scoutinggroepen, -regio’s als landelijke onderdelen en activiteiten betreffen. De organisatie(s) waarvan je lid bent of een relatie mee hebt, verwerken je persoonsgegevens. Zelf kun je dit ook, nadat je bent geregistreerd. Zo zal in geval van een jeugdlid de Scoutinggroep waarvan hij of zij lid wordt, zorg moeten dragen voor de juiste registratie in Scouts Online.

Waarvoor verwerkt Scouting Nederland persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van Scouting of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering en bijvoorbeeld een Verklaring Omtrent Gedrag voor je aanvragen als vrijwilliger.

Als je eenmaal lid of relatie van Scouting bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van je groep, regio of vanuit Scouting Nederland. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door onderaan de betreffende mail op ‘uitschrijven’ te klikken.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt Scouting Nederland ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Je kunt hierbij denken aan een gezondheidsformulier dat je Scoutinggroep heeft gemaakt in Scouts Online ten behoeve van een zomerkamp.

Scouting Nederland controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat Scouting Nederland met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Scouting Nederland gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Lees alles over de privacywetgeving binnen je Scoutinggroep.

Kan ik zien welke gegevens Scouting Nederland van mij verwerkt?

Door in te loggen in Scouts Online met je Mijn Scouting-account kun je je gegevens met betrekking tot jouw lidmaatschapsregistratie of relatie met Scouting, terug vinden en bewerken.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Scouting kun je terecht bij het organisatieonderdeel waarvan je lid bent, bijvoorbeeld je Scoutinggroep. Natuurlijk kun je ook altijd contact opnemen met Scouting Nederland.

OPT-OUT

Om het gebruik van Scouts Online zo makkelijk mogelijk te maken, kan Scouting Nederland je (automatische) serviceberichten sturen. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor deze serviceberichten uit te schrijven. Scouting Nederland beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor overige berichten is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van berichten over het betreffende onderwerp of van de betreffende organisatie. Indien je geen prijs stelt op informatie over de Scoutingorganisaties waarvan je lid bent, of anderszins bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens, kun je dit aan ons doorgeven. Wij zullen in dat geval de desbetreffende Scoutingorganisatie informeren, zodat zij als verantwoordelijke kunnen reageren op je verzoek.

Wijzigingen privacybeleid

Scouting Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid voor het gebruik van Scouts Online te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt dit privacybeleid zelf opslaan of raadplegen via www.scouting.nl/privacy.

Disclaimer

De inhoud van www.scouting.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel Scouting Nederland tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Scouting Nederland expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 

Cookies

Scouting Nederland is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over coockiegebruik. Scouting maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

NSGK Samen @ Scouting: Unlimited Adventure

NSGK Samen @ Scouting: Unlimited Adventure is een project van Scouting Nederland en NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Het doel van het project is om jongeren met en zonder beperking de kans te geven elkaar te ontmoeten, van elkaar te leren en samen iets te ondernemen. 

Scouting Nederland gelooft in een samenleving waarbij iedereen erbij hoort, waarin alle kinderen, ongeacht sekse, achtergrond of beperkingen, bij Scouting kunnen en mogen deelnemen om samen met leeftijdsgenootjes te spelen en zich verder te ontwikkelen. Het leren omgaan met verschillen en diversiteit is de basis hiervoor. Het biedt veel kansen om alle betrokkenen (zowel kinderen als vrijwilligers en ouders) nieuwe inzichten, sociale en andere vaardigheden te leren op een plezierige manier.  

Dit is de reden waarom Scouting Nederland in samenwerking met NSGK is gestart met het project NSGK Samen @ Scouting: Unlimited Adventure. In het project worden Scoutinggroepen voor jongeren met en zonder beperking met elkaar in contact gebracht en gevraagd om samen een aantal activiteiten te ondernemen. Bij voorkeur wordt hier gewerkt met scouts of explorers, zodat jeugdleden zelf een bijdrage kunnen leveren aan de keuze en de voorbereiding van de activiteiten.  

Succesverhalen

Vorig jaar organiseerden de explorers van de Be-Palsgroep en de Wegelaergroep samen een opkomst en dat was een groot succes. De scouts met een beperking van de Wegelaergroep hadden een GPS-tocht uitgezet en zijn naar de Be-Palsgroep toe gelopen, die voor hen hadden gekookt. Na een heerlijke maaltijd hebben ze samen nog enkele kennismakingsspellen gespeeld. Het is zelfs zo goed bevallen, dat deze twee groepen in oktober samen gaan deelnemen aan JOTA-JOTI.  

De Marca Appoldro groep uit Apeldoorn heeft een speltak met scouts met een beperking. Zij hebben dit project binnen hun Scoutinggroep opgepakt en daar is uitgekomen dat er nu iedere week een explorer van een reguliere speltak met hen meedraait om te helpen.  

Over NSGK

De Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind werkt aan een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Met de projecten die zij ondersteunt, helpt de stichting kinderen en jongeren met een handicap om de drempels uit de weg te ruimen. NSGK maakt de samenleving toegankelijker, versterkt het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren en draagt bij aan een positieve beeldvorming.

Inspiratie

NSGK vertelde een mooi verhaal over Emma, die gewoon meedraait bij Scoutinggroep De Trappers uit Hoogezand-Sappemeer. Lees haar verhaal hier.

Hieronder vind je een artikel over scouts met een beperking uit Succes!, het magazine voor Groepsontwikkeling, waarin het project NSGK Samen @ Scouting: Unlimited Adventure uitgebreid besproken wordt.

 

Bekijk hier een verslag van het weekend dat de Be-Pals groep en de Wegelaergroep samen hebben georganiseerd tijdens JOTA-JOTI 2015:

Docman search

{component downloads-zoeken}

Pagina niet gevonden

Oeps, de pagina die je probeert te bereiken is niet gevonden...Oeps! Deze pagina is niet beschikbaar. De link waarop je hebt geklikt, is mogelijk gebroken of de pagina is verwijderd.

Het menu hierboven kan je op weg helpen of maak gebruik van de zoekfunctie. Mochten we je kunnen helpen, laat het dan weten aan de webredactie.

Partners van Scouting