fotolijn
#ikscoutthuis

#ikscoutthuis

Van offline naar online programma: de leukste inspiratie voor een online Scoutingprogramma!

Een onwerkelijke situatie, waar de mooiste activiteiten uit voortkomen. Naar aanleiding van het advies van de overheid om sociale contacten…

Lees verder
Scouting en het coronavirus

Scouting en het coronavirus

Vragen en antwoorden over Scouting en het coronavirus (COVID-19)

Het coronavirus is volop in het nieuws en Scouting Nederland houdt de berichtgeving hierover scherp in de gaten. Het uitgangspunt…

Lees verder
Gewoon omdat we scout zijn

Gewoon omdat we scout zijn

Scouting in de coronacrisis: een open brief van Jaap Boot

Natuurlijk ben je bij Scouting om toffe activiteiten te ondernemen, vrienden te maken en mooie dingen te leren. Daarnaast wil…

Lees verder

Scouting Nederland

Wat vertel je de gemeente?

Je hebt inmiddels contact met de gemeente en gaat (bijvoorbeeld) in gesprek met de wethouder, een ambtenaar, politieke partij of de burgemeester. Helemaal goed! Maar wat moet je hen dan over Scouting vertellen? In welke termen moet je ze over Scouting vertellen? Scouting Nederland heeft een heel aantal documenten en goede voorbeelden verzamelt die je hierbij kunnen helpen. Natuurlijk vergeet je daarbij niet om de wethouders een keer bij je Scoutinggroep uit te nodigen, zodat ze ook met eigen ogen kunnen zien wat jullie doen voor de jeugdleden.

Belangrijke ontwerpen voor Scouting Nederland

De volgende onderwerpen zijn voor Scouting belangrijk:

1. Positief jeugdbeleid opgenomen in gemeentelijk beleid
Jeugdbeleid verdient de volle aandacht. Bij Scouting kunnen kinderen zich in een veilige omgeving spelenderwijs en gestructureerd ontwikkelen. Niet alleen in de natuur, maar ook in de wijk. Scouting is maatschappelijk betrokken bij bijvoorbeeld de jaarmarkt of NLDoet. Scouts komen hierbij uit de spreekwoordelijke bossen. Stel een wethouder aan die verantwoordelijk is voor alle zaken aangaande jeugdbeleid, en zorg dat hij of zij toegankelijk is voor jeugdorganisaties in de gemeente.

2. Voorkom bureaucratie en regeldruk voor jeugdorganisaties
Waarom ieder jaar opnieuw een stookvergunning aanvragen? Waarom groepen ‘straffen’ die willen sparen voor aanschaf van duur materiaal, maar hun subsidie verliezen als aan het einde van het jaar niet alles is opgebruikt. Waarom ieder jaar groepen belasten met veel papierwerk bij de subsidie aanvraag, terwijl bekend is wat Scouting doet en waarvoor ze staat? Wij vragen om differentiatie en flexibiliteit in regeldruk en regelgeving voor organisaties als Scouting.

3. Kansen voor ieder kind
Iedereen is welkom bij Scouting. Ondanks de lage contributie, is deze niet voor iedereen op te brengen. Bijkomende kosten voor kampen of uitrusting vormen soms een drempel. Een oplossing is het opnemen van het lidmaatschap van Scouting in de minimaregeling. Dit is vaak al het geval bij sportverenigingen, maar lang niet ieder kind wil sporten.

4. Stimuleer kwalitatief hoogwaardig vrijwilligerswerk
Er is vanuit de overheid een grote druk op de maatschappij, een roep om vrijwilligers. Vrijwilligers bij Scouting zijn professionals op het gebied van jeugd en jongeren, en daarom willen we blijven investeren in de kwaliteit van onze vrijwilligers en hun training. We vragen gemeenten daarom de trainingen die wij onze vrijwilligers aanbieden te vergoeden. Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers is binnen de Wmo ook een taak van gemeenten. Dit om de kwaliteit en professionaliteit van de activiteiten die wij onze leden aanbieden te garanderen.

5. Veilige accommodaties en voldoende speel- en buitenruimte
In tijden van een terugtredende overheid wordt ook bezuinigd op accommodaties van onder andere Scoutinggroepen. Ook de natuur of buitenruimte bij onze clubhuizen is in het geding. Om ondernemerschap voor Scoutinggroepen mogelijk te maken vragen wij belemmeringen in het bestemmingsplan weg te nemen zodat onze accommodaties multi-inzetbaar zijn, en ook door bijvoorbeeld een BSO of biljartclub gebruikt kunnen worden.

Acties in het land

Er zijn verschillende acties die georganiseerd worden: bijvoorbeeld door Scouting Nederland en haar partners, maar ook door Scoutinggroepen. Hieronder worden ze uitgelegd. Wellicht kunnen jullie aansluiten bij één van deze acties om zo een nieuw contactmoment met je gemeente te creëren.

Vertel je gemeente wat Scouting waard is!
Met de actie ‘Vertel jouw gemeente wat Scouting waard is’ roepen we Scoutinggroepen op om actief contact te zoeken met hun gemeente. Hiervoor heeft Scouting Nederland een cheque ontworpen die Scoutinggroepen, samen met de andere Scoutinggroepen in hun gemeente, kunnen invullen en aanbieden aan hun gemeente. Op de cheque is te zien welke waarde aan vrijwilligersuren de Scoutinggroepen gezamenlijk voor hun gemeente vertegenwoordigen, om hoeveel uren het ging en namens welke Scoutinggroepen de cheque wordt aangeboden. Er is een speciale toolkit beschikbaar om je hiermee te helpen.

Documenten

Alle informatie je je nodig hebt als je op bezoek gaat bij de gemeente vind je in de volgende documenten:

Communicatie/pers

Komen de burgermeester of wethouders bij jouw Scoutinggroep op bezoek? Dan laat je dit natuurlijk weten aan de lokale pers! Neem contact op met de contactpersoon communicatie van je Scoutinggroep of –regio. Hij of zij kan je helpen met een goed persbericht. Wil je zelf aan de slag? Bekijk dan de downloads op de communicatiepagina. 

In contact met de gemeente

Je begrijpt dat het belangrijk is om een goede band op te bouwen met je gemeente, maar hoe pak je dit aan? Allereerst is het van belang de relatie te onderhouden ‘in goede en in slechte tijden’. Dus start er gewoon mee als alles goed gaat. Gemeenten zijn daar gevoelig voor. Als je weet wat er speelt en wie welke beslissingen neemt bij de gemeente, is het gemakkelijker om de juiste persoon te vinden als je vragen hebt of als zich een probleem voordoet.

Wethouders en ambtenaren willen best contact onderhouden, maar dan wel met alle Scoutinggroepen tegelijkertijd. Zorg dus dat je als groepen gezamenlijk optrekt naar de gemeente. Volg beleidsontwikkeling via de lokale krant en spreek in bij de gemeenteraad indien te weinig rekening gehouden wordt met de belangen van Scouting. Informeer gemeenteraadsleden en partijen. Als je weet wat er speelt en wie welke beslissingen neemt bij de gemeente, is het gemakkelijker om de juiste persoon te vinden als je vragen hebt of als zich een probleem voordoet. De gemeente zal ook sneller rekening willen houden met Scouting bij het maken van beleid, als ze weet wat Scoutinggroepen doen en wat hun gezamenlijke wensen zijn.

Lobbyen

Lobbyen betekent dat je vanuit je belang probeert het besluitvormingsproces van een ander te beïnvloeden. Voor de lobby zoek je medestanders, heb je contact met de juiste medewerkers bij de lokale overheid en de politieke partijen en probeer je hen ervan te overtuigen om je punten in het gemeentelijk beleid op te nemen. Je bevind je hierbij in een afhankelijke positie: je hebt hen nodig om je doel te bereiken. Maar de overheid is ook afhankelijk van jou: je vertegenwoordigt een belangrijke achterban en je bent specialist op het gebied van jeugd en jongeren. Je hebt elkaar dus nodig.

Om sterk te staan is het van belang om de krachten te bundelen met andere Scoutinggroepen in je gemeente en te zorgen voor een heldere boodschap. Ook kan het handig zijn samen met andere jeugdorganisaties op te trekken: samen waar het kan, apart waar het moet. Voor een goed resultaat is het zaak om bij de lobby positief en planmatig te werk te gaan en te streven naar een win-win verhouding met je gesprekspartners. Het 7-stappenplan kan je daarbij behulpzaam zijn.

7-stappenplan

1. Benader je collega scouts en stem af
Benader de andere Scoutinggroepen in je gemeente om samen op te trekken richting de lokale politiek. Denk hierbij ook aan Scoutinggroepen met een regionale functie met veel kinderen uit je gemeente, zoals sommige waterscoutinggroepen of groepen voor scouts met een beperking. Zorg voor één aanspreekpunt of woordvoerder namens Scouting, zeker als er meerdere groepen in je gemeente zijn.

2. Welke onderwerpen zijn voor jullie belangrijk?
Als startpunt kun je de algemene aandachtspuntenlijst gebruiken die is opgesteld door Scouting Nederland (link). Inventariseer welke wensen en behoeften er nog meer leven bij de groepen in de gemeente. Denk niet alleen na over de knelpunten, maar ook over mogelijke oplossingen.

3. Ga na of je met andere organisaties kunt samenwerken
Natuurlijk lobby je gezamenlijk met de andere Scoutinggroepen in je gemeente, maar sommige onderwerpen kunnen ook voor andere organisaties belangrijk zijn. Naast jeugd- en jongerenorganisaties kun je denken aan de sport, natuurorganisaties en andere vrijwilligersorganisaties.

4. Informeer naar de procedures
Ga na hoe de besluitvorming rond bepaalde onderwerpen georganiseerd is. Wat is de begrotingscyclus van de gemeente, hoe is de planning rond verkiezingen of wanneer worden welke beleidsonderwerpen behandeld. Ga na wie verantwoordelijk is voor de onderwerpen die je onder de aandacht wilt brengen.

5. Bepaal hoe en wanneer je de lokale partijen wilt informeren
Maak op basis van bovenstaande inventarisaties een definitieve aandachtspuntenlijst en bepaal of en met wie je eventueel samenwerkt. Ga na welke beleidspunten/activiteiten voor de gemeente van groot belang zijn. Zeker op het gebied van jeugd, jongeren en vrijwilligersparticipatie levert Scouting een belangrijke bijdrage. Stem je (positieve) lobby hierop af.

6. Doe zoveel mogelijk via persoonlijk contact
Scouting Nederland heeft een folder over Scouting en lokaal beleid waarmee je partijen kunt benaderen, maar er gaat niets boven persoonlijk contact. Overhandig de folder zelf of licht de folder toe in een gesprek.

7. Informeer ook anderen over je standpunten
Laat ook de (kader)leden en ouders van je groep weten dat de lokale overheid en politiek benaderd is. Mogelijk dat ook zij contacten hebben die te gebruiken zijn. Informeer ambtenaren die voor Scouting belangrijk zijn over de standpunten die jullie hebben. Het 7-stappenplan staat ook in het infoblad Scouting en lobbyen. Hierin worden de punten nog iets uitgebreider behandeld.

Jaarkalender

Een goede tool bij het zoeken van het juiste contactmoment met de gemeente is deze jaarkalender. De jaarkalender bevat verschillende momenten in het jaar waarop het logisch is om proactief contact te zoeken met de gemeente. Hierin zijn verschillende activiteiten opgenomen die veel Scoutinggroepen doen. Uiteraard kies je hieruit alleen de activiteiten die voor jouw Scoutinggroep van toepassing zijn. 

Goede voorbeelden

Er zijn verschillende Scoutinggroepen en –regio’s die je voorgingen in een succesvolle lobby met de gemeente. Hun succesverhalen lees je hier:

Mijn Scouting

Mijn Scouting is jouw online Scoutingprofiel waarmee je in kunt loggen op alle websites van Scouting Nederland, je regio en je groep. Met je Mijn Scouting-login kom je ook in Scouts Online, waar je je persoonlijke gegevens kunt aanpassen. Scouts Online helpt je daarnaast met de ledenadministratie en de financiën in je groep of regio, maar je kunt je er ook eenvoudig en snel inschrijven voor evenementen en trainingen. Heb je nog geen profiel? Dan kun je dat ook aanmaken door de stappen te volgen in Scouts Online.

Zeilschool Scouting Nederland

Zin in een week vol zon, wind, water? Kom dan naar de Zeilschool van Scouting Nederland!

Bij de Zeilschool van Scouting Nederland leer je (beter) zeilen in een fijne en ontspannen sfeer. Jaarlijks volgen zo'n 170 scouts en ongeveer 30 niet-leden, zowel jong als oud, een cursus bij Zeilschool Scouting Nederland. Ze combineren een week zeilles met een gezellige vakantieweek.

Jongeren van 11 tot en met 15 jaar kunnen dit jaar tijdens de jongerenweken (beter) leren zeilen:

  • Week 2: zaterdag 20 juli t/m vrijdag 26 juli 2019
  • Week 3: zaterdag 27 juli t/m vrijdag 2 augustus 2019
  • Week 4: zaterdag 3 augustus t/m vrijdag 9 augustus 2019
  • Week 5: zaterdag 10 augustus t/m vrijdag 16 augustus 2019

Oudere cursisten vanaf 16 jaar kunnen terecht tijdens de ouderenweken:

  • Week 1: zaterdag 13 juli t/m vrijdag 19 juli 2019
  • Week 6: zaterdag 17 augustus t/m vrijdag 23 augustus 2019

Ga voor meer informatie en om je in te schrijven naar de website.

Partners van Scouting