fotolijn
Troovie

Troovie

Maak de allertofste speurtocht met Troovie!

Door de omgeving van je Scoutinggebouw of zomerkamplocatie, te gebruiken tijdens een opkomst of tijdens kamp. Met deze gratis app…

Lees verder
ScoutVlog

ScoutVlog

Elke vrijdag om 12:00 uur!

Iedere week zorgen onze vloggers Evi, Pien, Hielke, Roar en Roelof dat er weer een leuke vlog voor je klaarstaat!…

Lees verder

Scouting Nederland

St. Joris

Sint Joris is beter bekend als de beschermheilige van Scouting, daarom is Sint Joris binnen Scouting een internationale feestdag. Ieder jaar weer, op 23 april, wordt St. Jorisdag gevierd. Tijdens de installatie legt iedere Scout de belofte af. Sint Jorisdag is het moment om jaarlijks deze belofte te hernieuwen. Om weer eens te herhalen wat men bij de installatie belooft heeft. Vaak gebeurt dat tijdens een kampvuur. Sint Joris is beter bekend als de beschermheilige van Scouting, daarom is Sint Joris binnen Scouting een internationale feestdag. Ieder jaar weer, op 23 april, wordt St. Jorisdag gevierd. Tijdens de installatie legt iedere Scout de belofte af. Sint Jorisdag is het moment om jaarlijks deze belofte te hernieuwen. Om weer eens te herhalen wat men bij de installatie belooft heeft. Vaak gebeurt dat tijdens een kampvuur. 

Het verhaal

Het was lang geleden, in een land ver weg, in een gebied dat nu ergens tussen Griekenland en Turkije ligt. Dit land, genaamd Cappadocië, was een tevreden land, het was er vrede, er was altijd mooi weer en iedereen die er woonde was gelukkig. Tenminste zo leek het voor mensen die door dit land reisden. Maar dit land had een groot geheim, elk jaar tegen het begin van de lente was er een grootte dreiging voor dit land. Alle vrede en al het plezier werd bedreigt door een draak. 


Hij leefde in de moerassen en bewaakte de enige bron van de stad. Het land had haar sterkste mannen op de draak af gestuurd om deze te doden maar geen van hen was er in geslaagd. Het gruwelijke monster intussen, vreet alles op wat zijn op zijn weg komt. Dat is niet veel, want men heeft ook de dieren binnen de stadsmuren in veiligheid gebracht. Na enkele dagen verschijnt het monster voor de stadspoort. Een verstikkende zwavellucht verpest de atmosfeer. Alle inwoners sidderen en beven. Om het directe gevaar te keren besluit men twee schapen aan touwen over de stadsmuur neer te laten. Het monster verslindt de dieren met huid en haar en verdwijnt weer naar het meer. Iedereen haalt opgelucht adem.


Men vergadert en besluit om elke dag twee schapen naar de omgeving van het meer te brengen om het gedrocht op afstand te houden. Het werkt, maar de spanning in de stad wordt er niet minder om. Er worden plannen gesmeed om het ondier te doden, maar uiteindelijk waagt niemand het om de strijd tegen het dier op te nemen. De kudde schapen slinkt zienderogen. Er werd een vergadering bijeen geroepen van de meest wijze mannen van het hele land. Die bedachten dat men de draak mensenoffers moet brengen en het lot moet bepalen wie ten dode wordt opgeschreven.


Elk jaar waren de bewoners bang; welk meisje zou het lot dit keer aanwijzen? Ook nu kwam de draak weer te voorschijn en eiste een mooi, jong meisje. De mensen waren blij dat ze weer een jaar van de draak af zouden zijn, maar ze waren ook bang voor de dochters en nichtjes. Welk meisje zou het lot dit keer aanwijzen? Op een vol plein bij het kasteel trok de koning het lot. Hij schrok zich een hoedje, want op het lot stond de naam van zijn dochter, de prinses. Wat nu? Hij kon niet snel een nieuw lot pakken, want iedereen was aan het kijken. Hij moest zijn dochter wel cadeau doen aan de draak. Wat vreselijk! Hoe moest hij dat aan de koningin vertellen? Zijn vrouw wou er niets van weten en vroeg de koning om een oplossing te bedenken. Al ijsberend door het kasteel bedacht hij iets.


"Ik zal alle ridders de uitdaging geven de draak te doden en als beloning mag de ridder die de draak doodt met onze dochter trouwen." Zo gezegd, zo gedaan. Een boodschapper ging de stad door op zoek naar dappere ridders, die de draak wel wilden doden. Maar niemand durfde.


Er was één man in de stad die de draak wel durfde doden, maar hij was maar een gewone schildknaap en geen ridder. Die man heette Joris. Joris meldde zich toch maar bij de heraut. "Ik wil die draak wel doden!" zei Joris. De heraut ging terug naar de koning en vertelde hem wat Joris had gezegd. De koning vond het goed en al snel ging het in de hele stad rond, dat Joris zijn leven ging wagen voor de dochter van de koning en al die mooie jonge meisjes, die de draak de jaren erna nog zou opeisen. Joris had echter een probleem: omdat hij geen ridder was, had hij helemaal geen ridderuitrusting. Hij had geen zwaard, geen schild, zelfs geen paard. De koning leende hem zijn spullen uit en gaf hem raad. Onder applaus van de mensen uit de stad ging hij op zoek naar de draak.


Joris dwaalde op het paard van de koning rond op zoek naar de draak. Opeens stopte het paard met lopen en Joris zat ineens stokstijf stil. In de verte hoorde Joris de draak brullen en grommen. Joris was een stoere held, maar werd nu toch wel bang, toch dacht hij er niet over om nu terug te keren naar de koning en te melden dat hij niet durfde. Nee, dat zou te gemakkelijk zijn. Joris gaf zijn paard de sporen en het galoppeerde in de richting waar het geluid vandaan kwam. Plotseling stopte het paard. Joris keek tegen het grote, lompe lichaam van de draak aan. De draak spuwde vuur en probeerde Joris van zijn paard te stootten. Joris pakte zijn zwaard stevig in de hand en zwaaide er driftig mee rond. Een hevige strijd begon. Zowel Joris als de draak leverden een zware strijd. Joris liep verwondingen op, maar vocht dapper door, daardoor raakte de draak op een gegeven moment ook gewond. Joris vocht voor zijn eigen leven en voor dat van het paard van de koning.

Na een paar uur strijd bracht Joris de draak de genadeklap toe en de draak viel kreunend en steunend dood neer. Joris had gewonnen. De koning had als eis gesteld dat Joris één van de hoofden van de draak zou meenemen als bewijs dat de draak echt dood was. Joris' zwaard hakte het hoofd van de draak in een slag af en hij nam het mee naar de koning. Toen de mensen in de stad Joris aan zagen komen, ging een luid gejuich op. "Lang leve Joris!" riepen de mensen. De koning kwam zijn paleis uitrennen, gevolgd door de koningin en de prinses. Joris gaf het hoofd van de draak aan de koning. "Gefeliciteerd," zei de koning, "jij bent een echte held! Nu mag je met mijn dochter trouwen en ben je voortaan een echte ridder."


De koning sloeg Joris tot ridder en vanaf toen heette Joris Sint Joris. Hij trouwde niet met de dochter van de koning, want hij was teveel gehecht aan zijn vrijheid. Maar hij leefde nog wel heel lang en gelukkig!


De rode tulp op Sint Jorisdag is een typisch Nederlandse traditie. De tulp is het symbool van de druppels bloed die St. Joris na zijn gevecht met de draak verloor. Volgens de legende ontsproten op de plaatsen waar zijn bloed op de grond drupte rode rozen, die door de schaarste in april en de hoge kosten in Nederland vervangen zijn door rode tulpen. Dat het om rode bloemen gaat, staat in ieder geval vast. Rood is de kleur die onlosmakelijk met Sint Joris is verbonden. Sint Joris wordt altijd afgebeeld in een wit kleed met een rood kruis en ook op zijn schild staat een rood kruis.De tulp is daarmee het symbool voor de overwinning van het “goede” en het “kwade”. Door de tulp in het kampvuur te gooien, na de hernieuwing van de belofte, hopen scouts alleen maar het “goede” tegen te komen.

Kwalificatieproces spelspecialisten

Net als andere functies binnen Scouting Nederland kan een spelspecialist zich ontwikkelen tot gekwalificeerd spelspecialist. Voor deze kwalificatie zijn een kwalificatiekaart en een routekaart beschikbaar.

Kwalificatieproces

Aan te vragen door

De kwalificatie voor gekwalificeerd spelspecialist kan worden aangevraagd door de coördinator van het landelijk team Spelspecialisten. Wanneer de coördinator Spelspecialisten van mening is dat de betreffende spelspecialist (door studie/opleiding, ervaring, oefening en/of training) over de benodigde competenties beschikt om als spelspecialist gekwalificeerd te worden, kan de coördinator van het landelijk team Spelspecialisten een aanvraag voor kwalificatie doen. Hiervoor kan de coördinator contact opnemen met een opleider van het team Scouting Academy Support die beschikt over grote kennis van spelvisie en spelaanbod. 

Tijdens het assessment wordt de spelspecialist tijdens een praktijksituatie getest. Deze praktijksituatie is er om aan te tonen dat iemand de vaardigheid heeft om de visie over te dragen en niet alleen theoretische kennis bezit.

Het assessment wordt afgesloten met een kwalificatiegesprek. Vanuit Scouting Academy wordt het vier-ogen-principe gehanteerd. Daarom is er altijd een tweede persoon aanwezig. Deze tweede persoon zal in de meeste gevallen één van de twee de coördinatoren van het landelijk team Spelspecialisten zijn.

Wanneer er geen opleider met voldoende spel-kennis niet beschikbaar is dan zou een assessment gedaan kunnen worden door een "gewone" opleider samen met een spel-deskundige. We streven er naar om zoveel mogelijk maatwerk te leveren.

Goedkeuring en registratie door

Bij een positieve beoordeling geeft de voorzitter van het landelijk team opleiders dit door aan de 
gegevensbeheerder of trainingsbeheerder van het landelijk team Scouting Academy, die de administratieve registratie van de kwalificatie opleider in Scouts Online doet.

Kwalificatietools spelspecialisten

Spelspecialisten kunnen zich kwalificeren voor hun functie. Om spelspecialisten hierbij te ondersteunen zijn onderstaande kwalificatietools ontwikkeld: de kwalificatiekaart en de routekaart. Deze kun je gebruiken om je te ontwikkelen. De coördinator van het team spelspecialisten verricht de stappen in het aanvraagproces.

Kwalificatiekaart voor spelspecialisten

De kwalificatiekaart voor spelspecialist bestaat uit vijf blokken: Kennis van spelvisie en –methode en Scouting Nederland, Verspreiden van kennis over spelvisie en –methode, Ondersteunen in het gebruik van spelvisie en – methode, (Door)ontwikkelen van materiaal en Samenwerken en kwaliteitsbewaking.

Routekaart voor spelspecialisten

De routekaart voor spelspecialisten is een online tool. De spelspecialist hoeft niet alle opdrachten uit de routekaart uit te voeren, het is immers een hulpmiddel. De spelspecialist kan de keuze maken om alleen bepaalde competenties uit de routekaart te kiezen voor de ontwikkeling tot gekwalificeerd spelspecialist.

Voor spelspecialisten

Landelijk team Spel is hét team dat zich binnen Scouting Nederland bezig houdt met het Scoutingprogramma. Met ruim 90 vrijwilligers ondersteunen we groepen, regio’s en landelijke ledenactiviteiten op de inhoud van het Scoutingprogramma. Met elkaar werken we onder andere aan de uitwerking van de speltakthema’s, regiospelen, insigne- en awardeisen, doorlopende leerlijn, speltips in het magazine en op de activiteitenbank en de landelijke ledenactiviteiten.

Het team spelspecialisten zorgt voor het verspreiden van kennis over de spelvisie en –methode, het stimuleren van het gebruik daarvan en het bieden van inhoudelijke ondersteuning aan groepen, regio’s en landelijk niveau.

De spelspecialist heeft o.a. de volgende taken:

 • Uitgebreide kennis hebben van de spelvisie en –methode van Scouting Nederland
 • Verspreiden van kennis over de spelvisie en –methode.
 • Ondersteunen in het gebruik van de spelvisie en –methode .
 • (Door)ontwikkelen van materiaal ter ondersteuning in het gebruik van de spelvisie en –methode.
 • Uitvoering geven aan de taken van het team spelspecialisten, zoals opgenomen in artikel 65 van het HR. 

Basisniveau spelspecialist

Waar voldoe je in ieder geval aan als spelspecialist:

 • Het onderschrijven van de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Beschikken over een voor de functie geldige Verklaring Omtrent het Gedrag.
 • Beschikken over een kwalificatie voor tenminste één speltak.
 • Het onderschrijven van de gedragscode van Scouting Nederland.
 • Bereid zijn de spelvisie van scouting Nederland uitdragen. (Heel belangrijk dat men intern de spelvisie ter discussie mag stellen, maar naar buiten toe wel uitdragen wat er uiteindelijk besloten is).
 • Bereid zijn de voor de functie (in deze speltak) geldende competenties te ontwikkelen.

Deze basis is noodzakelijk wanneer iemand als spelspecialist bij Scouting Nederland aan de slag wil gaan. Hiermee wordt uitgesproken dat iemand zich wil houden aan de visie en gedragscode en dat iemand zich wil ontwikkelen om een gekwalificeerde spelspecialist te worden.

Het doel van de VOG is het voorkomen dat potentiele vrijwilligers met relevante strafbare feiten op hun naam worden aangesteld. De veiligheid van zowel jeugdleden als leidinggevenden staat hierbij voorop. Daarnaast is er de taak om sociale veiligheid op de agenda te zetten.

Kwalificatie spelspecialist

Voor spelspecialisten bestaat een kwalificatie zonder kwalificatieteken. Als je meer wilt weten, kijk dan op de pagina’s over het kwalificatieproces of de kwalificatietools voor spelspecialisten.

Partners van Scouting